nabruslich.cz

nabruslich.cz

Inline trasy a akce na bruslĂ­ch

facebook youtube

Inline trasy

Mapa inline tras

Spolupracujeme


Kole?kovĂŠ brusle a komplet p?Ă­sluĹĄenstvĂ­ na kamennĂŠ prodejn? a e-shopu.E-Shop

KoĹĄĂ­kKoĹĄĂ­k je prĂĄzdnĂ˝

Inline park Bezd?z v roce 2014

18.03.2014 20:48 I Admin

Stejn? jako loni se budeme i v letošním prvním ?lánku sezony v?novat rozsáhlému projektu St?edo?eského kraje v oblasti bývalého vojenského prostoru Ralsko. Inline Park Bezd?z, jak se tato akce oficiáln? jmenuje, m?l být dokon?en v roce 2013. Práce se však protáhly a areál ješt? není p?ipraven na první návšt?vníky. Na míst? jsou již od roku 2012 hotové dva asfaltové inline okruhy. Jejich využití je plánováno primárn? na inline bruslení a v zim? na b?žky. Oba okruhy jsou pom?rn? ?lenité, zatá?ek j
138_1395172802inline-park-bezdez015.jpg
Inline stezka s rozhlednou

Stejn? jako loni se budeme i v letošním prvním ?lánku sezony v?novat rozsáhlému projektu St?edo?eského kraje v oblasti bývalého vojenského prostoru Ralsko. Inline Park Bezd?z, jak se tato akce oficiáln? jmenuje, m?l být dokon?en v roce 2013. Práce se však protáhly a areál ješt? není p?ipraven na první návšt?vníky. Na míst? jsou již od roku 2012 hotové dva asfaltové inline okruhy. Jejich využití je plánováno primárn? na inline bruslení a v zim? na b?žky. Oba okruhy jsou pom?rn? ?lenité, zatá?ek je tam více než dost a nouze není ani o slušné sjezdy. Okruhy jsou tedy vhodné spíše pro fitness inline bruslení než pro speed. Místní inline stezky nebudou p?íliš vhodné pro za?áte?níky, i když i oni zde najdou rovné úseky vhodné pro u?ení se. Je škoda, že se zde nenašel prostor i pro širší rychlobrusla?skou inline dráhu. Oproti lo?sku se inline stezky nezm?nily, možná je na nich více nepo?ádku, a tak zde vyjet na kole?kách je v podstat? zatím nemožné. Jednou z místních specialit, která se bohužel p?íliš nepovedla, je plastická bílá d?licí ?ára. Ta vymezuje dva sm?ry, které po tomto rozd?lení nejsou zrovna nejširší, a tak bude tento neinlinový prvek trochu kazit požitek z jízdy. Sv?d?í o tom, že realizátor stavby byl z?ejm? spíše cyklista než inline brusla?.Ale to se dá snadno napravit. Novinkou jsou však p?kné altánky vhodné pro odpo?inek a ob?erstvení v pr?b?hu sportovní aktivity. Uvnit? je prostorná lavice se stolem. Altány jsou zast?ešené, takže zde najdete možnost úkrytu v p?ípad? ne?ekané p?ehá?ky.

Inline Park Bezd?z

Již z dálky místu dominuje také nová d?ev?ná rozhledna, která se nachází v západn?jší ?ásti areálu, na nejvyšším míst? a shora poskytuje slušný p?ehled po velké ?ásti areálu. Ta je nyní ale za plotem se zav?enými vraty a na své první návšt?vníky také ješt? stále ?eká. V okolí stezek p?ibyly d?ev?né panely, které budou osazeny z?ejm? mapkou areálu, návšt?vním ?ádem a podobnými návšt?vnickými informacemi.

Krom? rozhledny, ale v západní ?ásti areálu – na travnaté ploše, vyrostlo obrovské lanové centrum. P?sobí impozantním dojmem a fand?m této adrenalinové aktivity rozhodn? ud?lá radost. Visuté žeb?íky, lana, p?echody, ob?í houpa?ka. Bude to stát za to. Vedle k otev?ení p?ipraveného lanového centra se nachází již vybavené rozsáhlé d?tské h?išt?. Spoustu proléza?ek, skluzavek, d?ev?ný hrad, lanovka, houpa?ky… zkrátka i nejmenší ?ást inline rodinky si p?ijde na své. Zatímco lanové centrum, je stejn? jako rozhledna oplocené samostatným plotem, d?tské h?išt? je p?ístupné.

Inline Park Bezd?z

Centrální budova Inline parku Bezd?z je z vn?jšku také kompletn? dokon?ena. Uvnit? jsou hotové podlahy, obložené a osazené toalety. Zbývá vybavení interiéru. Centrální parkovišt? je též dokon?ené.

V ?ásti areálu ješt? probíhají terénní úpravy. Sadové úpravy zatím krom? okolí centrální budovy a d?tského h?išt? s lanovým centrem nebyly realizovány. V celém areálu jsou mezi inline stezkami náletové d?eviny, vysoká tráva, bláto a místy i nepo?ádek a poz?statky z bývalého vojenského areálu, který byl celý srovnán se zemí. Tyto úpravy si vyžádají ješt? mnoho ?asu, stejn? jako dovybavení budov, dokon?ení p?íjezdových komunikací a n?kterých místních cest. Pozitivní však je, že ur?itý vývoj oproti lo?sku je z?ejmý. Práce jdou však pomalu a je velká škoda, že stezky již nebyly otev?eny pro ve?ejnost. Sta?ilo by je jen projet zametacím vozem a ozna?it zakázané prostory. Celá lokalita by si tak již mohla budovat svou návšt?vnickou základnu.

Po dokon?ení poskytne areál sportovní vyžití pro celou rodinu a strávit zde p?íjemný den nebude problém.Nechme se p?ekvapit, jak se bude celý projekt dále vyvíjet. Pozitivní by bylo, kdyby nez?stalo jen u spušt?ní tohoto centrálního inline parku, ale inline stezky by se rozší?ily postupn? dále do bývalého vojenského prostoru a propojily tak sí? stezek a místních komunikací budovaných vojenskými lesy Mimo?. Celá oblast na to má díky rozsáhlé síti starých vojenských silnic velký potenciál.

Op?t tedy jako loni musíme upozornit - areál zatím není dokon?ený a pohyb v n?m je na vlastní nebezpe?í. Lanové centrum i rozhledna jsou za plotem, vstup je zakázán. Stezky zaneseny ?etnými ne?istotami. Chcete-li se však seznámit s aktuálním stavem projektu, nikdo vás z?ejm? vyhazovat nebude. Nejlepší p?ístup je po dlážd?né silnici z obce Hlínovišt?, ležící na hlavní silnici z B?lé pod Bezd?zem na ?eskou Lípu. Zjistíte-li n?jaké nové informace, budeme rádi, pod?líte-li se s námi komentá?em pod ?lánkem, na našem facebooku nebo na e-mailové adrese info@nabruslich.cz.

Podpo?te nᚠweb likem na facebooku a získávejte pravideln? ?erstvé informace z inline stezek, inline akcí v regionech, komentujte, sdílejte:-) Sta?í kliknout dole "To se mi líbí"

138_1395172802inline-park-bezdez015.jpg

Inline stezka s rozhlednou

138_1395172802inline-park-bezdez014.jpg

Lanové centrum

138_1395172802inline-park-bezdez013.jpg

D?ev?ný hrad v d?tské zón?

138_1395172802inline-park-bezdez012.jpg

Inline park Bezd?z

138_1395172802inline-park-bezdez011.jpg

Stezky zatím neudržovány

138_1395172681inline-park-bezdez010.jpg

Hlavni budova odspodu

138_1395172681inline-park-bezdez009.jpg

Toalety hotové

138_1395172681inline-park-bezdez008.jpg

Pohled do hlavní budovy

138_1395172681inline-park-bezdez007.jpg

Centrální parkovišt?

138_1395172681inline-park-bezdez006.jpg

Centrální budova

138_1395172681inline-park-bezdez005.jpg

Pozor, st?eženo!

138_1395172681inline-park-bezdez004.jpg

Terénní úpravy zatím neprob?hly všude

138_1395172681inline-park-bezdez003.jpg

Rozhledna je zatím zav?ená

138_1395172681inline-park-bezdez002.jpg

Velký altán u inline stezky

138_1395172681inline-park-bezdez001.jpg

Rozhledna s altánkem

 
Hodnotilo 0 uĹživatelĹŻ

Nové projekty Počet přečtenĂ­: 17126

JmĂŠno:

E-mail:

Komentář:


Antispam: 1 krĂĄt deset =

VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Mirka)
JJ....areal je to hezký,p?evýšení terénu mi nevadí, je to p?íjemná zm?na, ale je to pro zdatn?jší brusla?e.. ale ta nervydrásající p?erušovaná ?ára,která není jen namalována...je to ta plastická (vystouplá), to je p?kná hovadina!!! Ta to celé zkazila. Cesty jsou už tak úzké a ta ?ára je ješt? zmenší!!! Je to opravdu škoda!!!
09.04.2014
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Jirka 2)
Bohužel rozpa?itý jsem i já, coby speedový rychlobrusla?, tak i moje nespeedová p?ítelkyn?. Po návšt?v? okruhu jsme po hodince museli odjet zna?n? roztrp?eni p?edevším kv?li velkým výškovým p?evýšením, úzkými cestami a nervydrásající p?erušovanou ?arou, po které se nedá nejet. Po stava?ích ani památky, žádné stavební mechanizmy tam nejsou. Pokud se dokon?í, budou to vyhozené peníze. Doporu?uji pouze pro kola?e do 10 let
03.04.2014
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Jirka)
Jiriku, bohuzel mas pravdu:( Bohuzel vysledek mohl byt mnohem lepsi a je mozne, ze potencial oblasti zustane nadale nevyuzit... Kdyby místo drevenych hradu, lanovych center bylo vice asfaltu, bylo by to lepsi... nejvetsi problem spatruju v clenitosti stezek... ktere nejsou dobre pro zacatecnika, ani pro pokrocileho s rychlobruslenim koketujiciho sportovce...
18.03.2014
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (jirik)
Z celeho projektu jsem dosti rozpacity. Provedeni pusobi znacne megalomansky - celkove naklady na areal se maji dle stranek kraje pohybovat kolem 180 milionu korun! Vysledkem jsou uzke stezky trasovane v relativne narocnem terenu. Pro bezne rekreacni bruslare bude prevyseni znacne narocne. Navic to vypada, ze po zatceni byvaleho hejtmana se dokonceni arealu vyrazne zbrzdilo. Ne-li zastavilo :(
18.03.2014

SouvisejĂ­cĂ­ trasy

Inline park Bezd?z - Okruh B

Hodnotilo 0 uĹživatelĹŻ

DĂŠlka trasy: 4.17 km, Okres: Mladá Boleslav
Inline Park Bezd?z - nový areál poblíž m?sta B?lá pod Bezd?zem. V dubnu 2013 zatím areál nebyl oficiáln? otev?ený! Dokon?ení je plánováno v pr?b?hu roku 2013 (dle projektu 04/2013). Toto je mapka delšího okruhu B. Více info v ?lánku.
VloĹžil: jiripazout, 14.04.2013 l Zobrazeno: 67348 x
 
Soubory k trase

Přidat soubory k trase


JmĂŠno:

E-mail:

Komentář:


Antispam: 2 krĂĄt deset =

Blogy uĹživatel?


AktivnĂ­ blogy uĹživatelĹŻ:
Mat?j LukášB RadushAdmin

Nej?ten?jĹĄĂ­ ?lĂĄnky

VyhledĂĄvĂĄnĂ­

TitulnĂ­ fotografie
Vstoupit do galerie

Nep?ehlĂŠdn?te!

Databáze inline stezek Nevíte kam vyrazit na brusle? Navštivte naši databázi inline stezek

Nejnov?jĹĄĂ­ trasy

Dalejský park(0.53 km) / Praha, hl.m?sto
Aquasv?t - Vodárenská v?ž Otvice(2.01 km) / Chomutov
Klí?ov - Lesopark Let?any(2.73 km) / Praha, hl.m?sto
Nová Pec - Horní Planá(8.77 km) / Prachatice
Valtická(1.55 km) / B?eclav

Inline Forum

Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Zdravím. Aktualizaci provád?jí p?ímo uživatelé, takže aktualizaci m?žete provést i Vy. Sta?í kliknout na detail tr ...
07.10.2020 12:13
Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Kdo aktualizuje trasy v map?? Na jih a JV od Prahy to není v?bec aktuální... mohu to p?idat n?jak do mapy ...
06.10.2020 20:17
Inline v Polsku? >>>

D?kuji za info,

to n?kdy vyzkouším.

...
30.11.2019 08:12

PoslednĂ­ komentĂĄ?e

Otvice - Vrskma? - Strup?ice Rozhledna Maják >>> Stezku bych doporu?oval projet na dv? ?ásti. Otvice - rozcestí a Vrskma? - Strup?ice.Nedo ...
14.10.2020
Nové Záluží - rekrea?ní plocha >>> Skv?lá trasa, je zde více možností kudy jet, n?kdy jsou i dv? stezky vedle sebe.Pozor na p? ...
14.10.2020
Pod Vitkovem >>> Výborná stezka, terén slušný až na ten v tunelu, bu?te opatrní hlavn? p?i sjezdu. Doporu?u ...
14.10.2020
Horní Po?áply - M?lník >>> Aktuáln? se buduje další ?ást stezky - pokra?ování z Horních Po?ápl? dál, nyní se dá dojet až k mostu v ...
08.10.2020
Postoloprty - Triangle >>> ??????? ??????? ????? ?????? ???????????? ????????? ??? ??????? ??????? Zelg ...
05.10.2020

Bazar

spole?nost na brusle - MB, PH, Nymburk (OSTATNÍ: Ostatní) ahoj, \\r\\n omlouvám se, nepat?í to sem do kategorie, ale také bych rád nalezl spole?nost na brusle - jse ... Detail inzerĂĄtu
rám 3x125 mm Rollerblade (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám úpln? nový set rám + kole?ka 3x125mm z brusle Rollerblade MAXXUM EDGE 125 3WD. Použil jsem jen bo ... Detail inzerĂĄtu
Hledám partáky (OSTATNÍ: Ostatní) Ahojky, hledám partáky na bruslení v okolí Valašského Mezi?í?í. Nevadí mi jet na pohodu a pokecat, ale klidn? si d ... Detail inzerĂĄtu
Kole?ka 6 x Powerslide Megacruiser 125 mm, A86 (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám použitá kole?ka (bez ložisek), dv? jsou ojetá více než ostatní. P?vodní cena cca 200 K? za kus. ... Detail inzerĂĄtu
PlnĂŠ zobrazenĂ­ I MobilnĂ­ verze

(c) nabruslich.cz 2020

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím