nabruslich.cz

nabruslich.cz

Inline trasy a akce na bruslĂ­ch

facebook youtube

Inline trasy

Mapa inline tras

Spolupracujeme


Kole?kovĂŠ brusle a komplet p?Ă­sluĹĄenstvĂ­ na kamennĂŠ prodejn? a e-shopu.E-Shop

KoĹĄĂ­kKoĹĄĂ­k je prĂĄzdnĂ˝

Trstená - Nowy Targ

05.04.2020 23:00 I B Radush

Cyklostezky vedoucí po t?lesech bývalých železnic jsou výborné v tom, že jsou dlouhé, bez provozu aut, vedou p?írodou a jsou z nich zajímavé pohledy na krajinu, jako z vlaku. Trstená - Nowy Targ je jedna z nich. Navštívila jsem ji a m?žu doporu?it. 

 

 

3_258_1586004743_img_3365.jpg

Brusle si nazouvám u mostu p?es ?eku Oravica v Trstené. Už podle turistických sm?rovek je jasné, že dnešní výlet nebude krátký. Zaujaly m? jakési boxíky pro odložení kol p?ímo tady u stezky. Vyjíždím, trasa vede podél ?eky, kolem zahrádek, pak zatá?í. P?ekvapuje m? drsná zrnitost asfaltu a kope?ky, jezdila tu snad zuba?ka? Míjím kapli?ku se studánkou a s odpo?ívkou, odkud m? vesele zdraví povalující se cyklisté. Nezastavuji, jedu dál. Krajina je zem?d?lská, na loukách se pasou krávy a ob?as je pot?eba se vyhnout hovínku na stezce, ale nic hrozného. Že už jsem zase jinde poznávám, když mi p?es cestu p?ebíhá rezavá liška. Kousek od stezky se pasou srnky, utíká další liška, nad hlavou mi prolet?l obrovský pták, na louce je t?etí liška, první jelen a jinak žádní cyklisté. Zvláštní na to, že je státní svátek. Zast?ešené d?ev?né lávky nad ?í?kami jsou jako z filmu Madisonské mosty. Profil trasy je stále vlnitý. Ob?as je pot?eba použít brzdu, ale v sou?tu stále stoupám až k nejvyššímu bodu trasy v nadmo?ské výšce 777 m n.m., kde na odpo?ívce potkávám první cykloturisty, je tu i státní hranice, já ale neodpo?ívám a pokra?uji do Polska.

Moje nohy poci?ují úlevu díky klesání a hlavn? díky hladkému povrchu. V kombinaci s mým nepolevujícím výkonem to te? opravdu fr?í. Míjím vybydlená stará nádraží a malé drážní domky, snad je n?kdy n?kdo opraví. Po p?ekonání ?eky Czarny Dunajec za?íná asi 3 km dlouhá jen mírn? klesající rovinka, doporu?uji si ji náležit? užít (snad nebudete mít protivítr). Na konci rovinky se stezka napojuje k frekventované silnici ?íslo 957, stezka je sice odd?lená, vede mimo silnici, ale je to blízko rychle projížd?jících aut (jsme v Polsku). Pokud nemáte za cíl práv? Nowy Targ, doporu?uji se už zde oto?it. N?kolik km podél silnice není až tak p?íjemný zážitek pro n?koho, kdo sem jel kv?li p?írod?.

Já ale jedu dál. Potkávám cyklisty, ti m? nezdraví, nejsou na výlet?, kolo používají jako dopravní prost?edek, ne jako nástroj požitku a zábavy. P?ed Nowým Targem se stezka odklání od hlavní cesty do lesa a já se m?žu kone?n? zase nadechnout. V Nowem Targu p?ijíždím na vlakové nádraží, jak jinak, že? :) Ve m?st? je pro hladové a žíznivé hodn? možností ob?erstvení p?ed zpáte?ní cestou.

N?kdo by ?ekl, že jezdit stejnou trasu tam a zp?t je nuda, ale není to pravda. Cestou zp?t uvidíte pohledy, které jste p?edtím nemohli vid?t, protože byste se museli otá?et a to není bezpe?né. Mnohdy si ?íkám, zda jsem tudy v?bec jela. V p?ípad? této trasy bude stát za to pohled na zasn?žené Tatry, p?estože tady dole se už rozjelo jaro, naho?e panuje led a sníh. Pohled si za p?kného po?así užijete na už zmi?ované asi 3 km dlouhé rovince, kterou jsme cestou sem svišt?li z kopce.

Po návratu do Trstené doporu?uji navštívit n?kterou z výborných pizzerií a pak zajet do nedalekých termál?, regenerace p?ijde vhod.

https://mapy.cz/s/radozepofe

3_258_1586006008_vUUYEkovUU-profil-trasy.png

Výškový profil trasy - Trstená - Novy Targ - Trstená

3_258_1586004732_img_3346.jpg

Mostky na trase

3_258_1586004729_img_3343.jpg

Ne?istoty na trase

3_258_1586004727_img_3341.jpg

Prvních asi 5 km trasy ze sm?ru od Trstené

3_258_1586004725_img_3339.jpg

Krajina na Slovensku

3_258_1586004724_img_3332.jpg

Sm?rovky v Trstené, na za?átku trasy

 
Hodnotilo 1 uĹživatelĹŻ

Navštívené inline trasy Počet přečtenĂ­: 4335

JmĂŠno:

E-mail:

Komentář:


Antispam: 6 krĂĄt deset =

SouvisejĂ­cĂ­ trasy

Trstená - Novy Targ

Hodnotilo 0 uĹživatelĹŻ

DĂŠlka trasy: 32.12 km, Okres: Ružomberok

Trasa vede po bývalé želeni?ní trati. Povrch na Slovensku drsn?jší, v Polsku je krásn? hladký, ale zde vede kus trasy podél frekventované silnice. Na celé trase je n?kolik prudších sjezd?, ale neozna?ila bych je jako nebezpe?né, pokud umíte brzdit. Tam i zp?t má 72 km. P?esná trasa https://mapy.cz/s/radozepofe. 

 

VloĹžil: B Radush, 02.04.2020 l Zobrazeno: 7858 x
 
Soubory k trase

Přidat soubory k trase


JmĂŠno:

E-mail:

Komentář:


Antispam: 1 krĂĄt deset =

DalĹĄĂ­ souvisejĂ­cĂ­

Trstená - Novy Targ

Blogy uĹživatel?


AktivnĂ­ blogy uĹživatelĹŻ:
Mat?j LukášB RadushAdmin

Nej?ten?jĹĄĂ­ ?lĂĄnky

VyhledĂĄvĂĄnĂ­

TitulnĂ­ fotografie
Vstoupit do galerie

Nep?ehlĂŠdn?te!

Databáze inline stezek Nevíte kam vyrazit na brusle? Navštivte naši databázi inline stezek

Nejnov?jĹĄĂ­ trasy

Dalejský park(0.53 km) / Praha, hl.m?sto
Aquasv?t - Vodárenská v?ž Otvice(2.01 km) / Chomutov
Klí?ov - Lesopark Let?any(2.73 km) / Praha, hl.m?sto
Nová Pec - Horní Planá(8.77 km) / Prachatice
Valtická(1.55 km) / B?eclav

Inline Forum

Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Zdravím. Aktualizaci provád?jí p?ímo uživatelé, takže aktualizaci m?žete provést i Vy. Sta?í kliknout na detail tr ...
07.10.2020 12:13
Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Kdo aktualizuje trasy v map?? Na jih a JV od Prahy to není v?bec aktuální... mohu to p?idat n?jak do mapy ...
06.10.2020 20:17
Inline v Polsku? >>>

D?kuji za info,

to n?kdy vyzkouším.

...
30.11.2019 08:12

PoslednĂ­ komentĂĄ?e

Otvice - Vrskma? - Strup?ice Rozhledna Maják >>> Stezku bych doporu?oval projet na dv? ?ásti. Otvice - rozcestí a Vrskma? - Strup?ice.Nedo ...
14.10.2020
Nové Záluží - rekrea?ní plocha >>> Skv?lá trasa, je zde více možností kudy jet, n?kdy jsou i dv? stezky vedle sebe.Pozor na p? ...
14.10.2020
Pod Vitkovem >>> Výborná stezka, terén slušný až na ten v tunelu, bu?te opatrní hlavn? p?i sjezdu. Doporu?u ...
14.10.2020
Horní Po?áply - M?lník >>> Aktuáln? se buduje další ?ást stezky - pokra?ování z Horních Po?ápl? dál, nyní se dá dojet až k mostu v ...
08.10.2020
Postoloprty - Triangle >>> ??????? ??????? ????? ?????? ???????????? ????????? ??? ??????? ??????? Zelg ...
05.10.2020

Bazar

spole?nost na brusle - MB, PH, Nymburk (OSTATNÍ: Ostatní) ahoj, \\r\\n omlouvám se, nepat?í to sem do kategorie, ale také bych rád nalezl spole?nost na brusle - jse ... Detail inzerĂĄtu
rám 3x125 mm Rollerblade (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám úpln? nový set rám + kole?ka 3x125mm z brusle Rollerblade MAXXUM EDGE 125 3WD. Použil jsem jen bo ... Detail inzerĂĄtu
Hledám partáky (OSTATNÍ: Ostatní) Ahojky, hledám partáky na bruslení v okolí Valašského Mezi?í?í. Nevadí mi jet na pohodu a pokecat, ale klidn? si d ... Detail inzerĂĄtu
Kole?ka 6 x Powerslide Megacruiser 125 mm, A86 (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám použitá kole?ka (bez ložisek), dv? jsou ojetá více než ostatní. P?vodní cena cca 200 K? za kus. ... Detail inzerĂĄtu
PlnĂŠ zobrazenĂ­ I MobilnĂ­ verze

(c) nabruslich.cz 2020

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím