nabruslich.cz

nabruslich.cz

Inline trasy a akce na bruslĂ­ch

facebook youtube

Inline trasy

Mapa inline tras

Spolupracujeme


Kole?kovĂŠ brusle a komplet p?Ă­sluĹĄenstvĂ­ na kamennĂŠ prodejn? a e-shopu.E-Shop

KoĹĄĂ­kKoĹĄĂ­k je prĂĄzdnĂ˝

Trasy

Horní Po?áply - M?lník

Hodnotilo 0 uĹživatelĹŻ

DĂŠlka trasy: 13.5 km, Okres: M?lník

Inline trasa, která p?vodn? byla ozna?ena již od Zel?ína p?es M?lník do Horních Po?apel. Vzhledem k nesjízdnosti úseku M?lník-Ho?ín pro inline brusle, jsme tuto trasu rozd?lili na dv? (druhá ?ást se jmenuje Zel?ín-Ho?ín). Parkování nejlépe v M?lníku u starého mostu (parkovišt?) nebo v Horních Po?aplech. Perfektní asfalt, rovina, stezka vhodná pro každého. Dva nebezpe?né úseky - mostek u M?lníka se sch?dkem a ostrá zatá?ka v Horních Be?kovicích. Ob?erstvení a restaurace p?ímo na stezce. Více v podrobné recenzi.
Díky pat?í nicku bobkurovec za prvotní zazna?ení.

VloĹžil: bobkurovec, 01.05.2011 l Zobrazeno: 43361 x
 
301_1376514865IMG_7070.JPG

Pohled po sm?ru toku Labe

301_1376514560IMG_7092.JPG

Po b?ehu

301_1376514560IMG_7152.JPG

Parkovišt? u starého mostu

301_1376514560IMG_7143.JPG

M?lnický zámek

301_1376514560IMG_7087.JPG

cosi na stezce po povodni 2013

301_1376514560IMG_7134.JPG

pozor na mostek

1306658533Obraz0670.jpg

jez u Be?kovic II.

1306658533Obraz0671.jpg

jez u Be?kovic

1304878543P1030979.JPG

ze sm?ru od H. Po?ápel velmi kritické místo - nemyslíš,zaplatíš :-) - pádem do Labe :-)

1304878268P1030959.JPG

za?átek trasy poblíž Hn?vic

Soubory k trase

Přidat soubory k trase


Související články

Horní Po?aply - M?lník

JmĂŠno:

E-mail:

Komentář:


Antispam: 3 krĂĄt deset =

VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (PP)

Aktuáln? se buduje další ?ást stezky - pokra?ování z Horních Po?ápl? dál, nyní se dá dojet až k mostu ve Št?tí a zjevn? se bude pokra?ovat. Krásný nový asfalt, pot?šení si to projet.

08.10.2020
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (wolf)

Odjeto z M?lníka až na konec elektrárny a zp?t...

Nejhez?í trasa, z hlediska kochání i jízdního komfortu :-D, jsem holt industriál :-D.

Kritická místa - jak mostek, tak krátké klesání se sugestivní pravoto?ivou zatá?kou u Be?kovického zdymadla, nejsou p?íliš problematické, mén? zdatní si p?ibrzdí s pomocí instalovaného zábradlí. Nejen tady je umíst?no zrcadlo, takže je vid?t za roh ;-)

Provoz - více než snesitelný :-D

02.06.2020
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Alca)

Duben 2020: P?íjemná stezka i pro brusla?e jen prost?ední fyzické zdatnosti, s velkolepým industriálním výhledem na elektrárnu M?lník a všudyp?ítomnou ?epku. D?kuji tomu/t?m, kdo ozna?ili horší úseky malováním p?ímo na asfalt. Moc užite?né. Provoz byl mírný, asi díky nehezkému po?así. Blízkost vody je místy lehce znervóz?ující :-). Ob?erstvení funguje navzdory virové hysterii na dvou místech. Parkování je možné na n?kolika místech podél celé trasy. Jedna t?ch lepších tras v ?eské mizerii inlinových cest. 

02.05.2020
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Nazgul)
Dnes jsem projel tuto trasu. Za?ínal jsem v Luž?i (viz m?j komentá? u trati Lužec nad Vltavou - Ho?ín), projel Ho?ínem i s parkem a pokra?oval z M?lníka do Horních Po?ápel. Po?ád si stojím za tím, že tohle je nejlepší inline trasa v Praze a okolí. Slušný asfalt, minimum lidí, dost ob?erstvoven a i ta krajina docela jde. :) Na trase je pár obtížn?jších míst (prudké zatá?ky, sjezdy) proto bych jí doporu?il spíše zkušen?jším brusla??m. Kdo se nebojí jet po silnici, m?že si to (jako já) prodloužit do Ra?ic i dále. Popis napíšu k ?lánku o trase kolem Ra?ického kanálu.
03.06.2017
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Jirka)
Ahoj Michale, mᚠpravdu. Díky za upozorn?ní. Tahle p?vodní délka vznikla tak, že jsme trasu p?ezna?ili jen z M?lníka a tím se opravdu zkrátila na 13,5 km. Byl jsem tam osobn? a nam??il také tuto délku. Opravujeme:-)
30.03.2014
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Michal)
Ahoj Jirko a všichni. Tak jsem trasu dnes odjel ob?ma sm?ry až od lávky p?es Vltavu mezi Vrbnem a Zálezlicemi - naprostá paráda, lepší po?así snad ani nem?že být - bezv?t?í, sluní?ko a 19°C. Na trase ani nebylo moc v?tvi?ek. Ovšem n?jak mi nehrála délka trasy - jak podle ?asu, který jsem to jel, tak potom podle ru?ního m??ení na Mapy.cz. Prost? tato trasa od Ho?ínského mostu do Po?ápel má asi 13,5 km. Spojka po silnici do k zámku v Ho?ín? pak necelých 1,5 km, délka trasy z Ho?ína k lávce asi 5,8 km. Cht?lo by to zkontrolovat a opravit
30.03.2014
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Jirka (nabruslich.cz))
Ahoj! Stezka nyní zazna?ena p?esn? podle skute?ného stavu. Úsek M?lník-Zel?ín, vzhledem k nesjízdnosti ?ásti mezi M?lník-Ho?ín, od trasy odd?len (vytvo?ena samostatná souvislá inline trasa)
14.08.2013
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (bobkurovec)
Pokra?ovaní trasy od starého mostu je podchodem a parkem cestou s p?írodním povrchem k zámku v Ho?ín? a tam op?t cyklostezka pokra?uje vlevo po asfaltu ke zdymadl?m - na zdymadlech kostky - a pak dále po krásném asfaltu až k potrubnímu mostu, p?es který vede cyklostezka do Zálezlic. I tento úsek stojí za to projet.
15.04.2013
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Hanka)
Trasa Hn?vice - M?lník je parádní, zbytek jsem ješt? nezkoušela. Jediný problém je te? na podzim, pod stromy je spousta klacík? a hromada listí, takže vždy ?ást cesty lovíte líste?ky mezi kole?kama... Docela by se mi líbilo, kdyby na stezku byly namalovány kilomery, t?eba po p?lkách, jako je to nap?. na trase u Pod?brad. Ale to už by byl nadstandard :)
24.10.2012
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Petr)
Ahoj, prosím Toma autora p?ísp?vku o prodloužení do Zel?ína o krátky popis, kudy vede trasa od pakrovišt? pod starým mostem. Stezka m? vyvedla na frekventovanou silnici po most?, a tam se mi moc necht?lo - jak je to tedy s pr?jezdem do Zel?ína? Díky moc, Petr.
07.07.2012
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Tom)
Zakon?ení na map? v obci Horní Po?aply je tak trochu nep?esné. V tomto bod? se stezka odklání mírn? vpravo, olšovým hájkem a pokra?uje dále, podle Horních Po?apel, stále po proudu. Po projetí ješt? asi 500 m za obcí se trasa stá?í V úhlu 90° vlevo a po asi 200 metrech vyús?uje a kon?í na silnici Horní Po?aply-Hn?vice. Jinak pro ty, co znají tuto stezku ješt? p?vodní doplním, že byl doasfaltován p?edchozí škvátový úsek mezi Ho?ínem a Zel?ínem, takže se nechá na bruslích projet úsek již úpln? celý v délce cca 22 km...až do zooparku Zel?ín (restaurace)
02.07.2012
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (vena)
Dobry den mohl by nekdo zaslat souradnice abych to zadal do navigace a nemusel hledat kde presne by to melo bejt :-( zacatek trasy prosim z melnika :-) dekuji
11.06.2012
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Št?pán)
též m?žu ?íci jen pozitivní hodnocení, asfalt je hladký a na minimum vyjímek bez hrbol?, a až na to kritické místo u zdymadla v Be?kovicích kde hrozí jen koupel ale též i nep?kné zran?ní od kamen?, cesta sjízdná i pro mén? pokro?ilé... uvítal jsem hospodu v be?kovicích (zhruba nap?l cesty) a poté malý stánek v horních po?áplech, nevelký provoz na stezce a pro m? nevídanou ohleduplnost cyklist? nejne v užších místech... rozhodn? doporu?uji lidem kte?í neradi jezdí krátké vzdálenosti a praha je pro n? stejn? jako pro m? p?elidn?ná a "p?epražákovaná"... Honzo nejjednoduší je asi nechat auto pod mostem z brozánek, je tam pom?rn? velkej plac hned u asfaltu kam se vejde minimáln? 10-12 aut, a o kousek dál je plac p?ímo pod mostem, ale tam už je t?eba p?ejít kousek po hlín?
23.05.2012
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Honza)
Ahoj brusla?i, prosím pora?te, kde nejlépe nechat auto jestli v M?lníku nebo n?kde po cest?.Díky za odpov?di
27.03.2012
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Bob)
Jojo, to p?erušení asfaltu na odkazech z budování téhle trasy zmi?ovali, v parku se tak dohodli snad s ochránci..holt se to musí p?ejít a pak zase pokra?ovat a nebo si užívat jen toho úseku mezi M?lníkem a H. Po?aply :-)
23.05.2011
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Master)
Tak jsme se vyjeli podívat, ale trasa, tak jak je nakreslená není na bruslích pr?jezdná... Stezka za?íná cca v p?li mezi Hn?vnicemi a H.Po?aply a dojet se dá až pod most u m?lnického zámku. Od mostu do Ho?ína je to tragedie - nejde bruslit. dobrý tak akorát pro cyklisty ... Z Ho?ína se dá jet cca n?kam do p?lky mezi Vrbno a Ho?ín, kde asi nejspíš zatím chybí cca 700m asfaltu a je tam jen št?rk. Pak se dá dojet až k Teplovodu za Vrbnem, takže za tyhle dv? p?erušení decentn? velký mínus. Jinak úvodních cca 13,5km je v pohod?. I když nevím pro? ten asfalt na spoust? míst neud?lali rovný a jsou na n?m vlny. Až se to dod?lá bude to p?íjemné svezení. Díky za tip.
22.05.2011
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Martin)
Opravdu super trasa.Odstartoval jsem celou rodinu v M?lníce pod starým mostem a pokra?oval jsem sm?r H.Po?áply v Be?kovicích je Restaurace (cca 5km) idealní pro rodiny . Trasa lemuje Labe tak opatrn? p?i pádu jinak se vykoupete .
11.05.2011
VloĹžil: neregistrovanĂ˝ uĹživatel (Bob)
Dnes - 8.5.2011 jsem si projel úsek z H. Po?ápel do M?lníka ke starému mostu a naprostá paráda! Trasa ve skute?nosti za?íná již u silnice poblíž Hn?vic, má perfektní asfalt, jen ob?as je t?eba po?ítat s v?tvi?kami - v?tší kole?ka nap?. 90 si s nimi poradí hrav?.P?es ob?d byl provoz minimální, užíval jsem si to.Jediné kriti?t?jší místo je za zdymadlem u D. Be?kovic - krátké klesání se zatá?kou u ?eky ve velmi ostrém úhlu, fakt brzd?te, jinak hrozí koupel nebo srážka s protijezdcem.Cestou je i pár hosp?dek a odpo?ívadel.Tak te? už je prozkoumat úsek za Ho?ínem sm?rem na Zel?ín.
08.05.2011

Blogy uĹživatel?


AktivnĂ­ blogy uĹživatelĹŻ:
Mat?j LukášB RadushAdmin

Nej?ten?jĹĄĂ­ ?lĂĄnky

VyhledĂĄvĂĄnĂ­

TitulnĂ­ fotografie
Vstoupit do galerie

Nep?ehlĂŠdn?te!

Databáze inline stezek Nevíte kam vyrazit na brusle? Navštivte naši databázi inline stezek

Nejnov?jĹĄĂ­ trasy

Dalejský park(0.53 km) / Praha, hl.m?sto
Aquasv?t - Vodárenská v?ž Otvice(2.01 km) / Chomutov
Klí?ov - Lesopark Let?any(2.73 km) / Praha, hl.m?sto
Nová Pec - Horní Planá(8.77 km) / Prachatice
Valtická(1.55 km) / B?eclav

Inline Forum

Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Zdravím. Aktualizaci provád?jí p?ímo uživatelé, takže aktualizaci m?žete provést i Vy. Sta?í kliknout na detail tr ...
07.10.2020 12:13
Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Kdo aktualizuje trasy v map?? Na jih a JV od Prahy to není v?bec aktuální... mohu to p?idat n?jak do mapy ...
06.10.2020 20:17
Inline v Polsku? >>>

D?kuji za info,

to n?kdy vyzkouším.

...
30.11.2019 08:12

PoslednĂ­ komentĂĄ?e

Otvice - Vrskma? - Strup?ice Rozhledna Maják >>> Stezku bych doporu?oval projet na dv? ?ásti. Otvice - rozcestí a Vrskma? - Strup?ice.Nedo ...
14.10.2020
Nové Záluží - rekrea?ní plocha >>> Skv?lá trasa, je zde více možností kudy jet, n?kdy jsou i dv? stezky vedle sebe.Pozor na p? ...
14.10.2020
Pod Vitkovem >>> Výborná stezka, terén slušný až na ten v tunelu, bu?te opatrní hlavn? p?i sjezdu. Doporu?u ...
14.10.2020
Horní Po?áply - M?lník >>> Aktuáln? se buduje další ?ást stezky - pokra?ování z Horních Po?ápl? dál, nyní se dá dojet až k mostu v ...
08.10.2020
Postoloprty - Triangle >>> ??????? ??????? ????? ?????? ???????????? ????????? ??? ??????? ??????? Zelg ...
05.10.2020

Bazar

spole?nost na brusle - MB, PH, Nymburk (OSTATNÍ: Ostatní) ahoj, \\r\\n omlouvám se, nepat?í to sem do kategorie, ale také bych rád nalezl spole?nost na brusle - jse ... Detail inzerĂĄtu
rám 3x125 mm Rollerblade (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám úpln? nový set rám + kole?ka 3x125mm z brusle Rollerblade MAXXUM EDGE 125 3WD. Použil jsem jen bo ... Detail inzerĂĄtu
Hledám partáky (OSTATNÍ: Ostatní) Ahojky, hledám partáky na bruslení v okolí Valašského Mezi?í?í. Nevadí mi jet na pohodu a pokecat, ale klidn? si d ... Detail inzerĂĄtu
Kole?ka 6 x Powerslide Megacruiser 125 mm, A86 (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám použitá kole?ka (bez ložisek), dv? jsou ojetá více než ostatní. P?vodní cena cca 200 K? za kus. ... Detail inzerĂĄtu
PlnĂŠ zobrazenĂ­ I MobilnĂ­ verze

(c) nabruslich.cz 2020

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím