nabruslich.cz

nabruslich.cz

Inline trasy a akce na bruslĂ­ch

facebook youtube

Inline trasy

Mapa inline tras

Spolupracujeme


Kole?kovĂŠ brusle a komplet p?Ă­sluĹĄenstvĂ­ na kamennĂŠ prodejn? a e-shopu.E-Shop

KoĹĄĂ­kKoĹĄĂ­k je prĂĄzdnĂ˝

Sv?tová in-line špi?ka z minimáln? 18 zemí se sjíždí do Ostravy

11.06.2019 22:41 I Admin

OSTRAVA – Ostrava se po roce op?t již po jedenácté v historii stane hlavním m?stem sv?tového inline bruslení, v sobotu 15. ?ervna op?t bude hostit podnik série World Inline Cup (WIC) se sv?tovou elitou na startu. V p?edve?er závodu WIC se na porubské Hlavní t?íd? uskute?ní Ve?erní jízda v rámci programu Ostrava na kole?kách, které se za dobrého po?así ú?astní pravideln? n?kolik set místních brusla??. Také samotný sobotní závodní den je otev?ený nejen pro elitní brusla?e, k závod?m na startovní ?áru se mohou postavit i hobby jezdci a amaté?i všech výkonnostních úrovní. Závod seriálu LifeInLine Tour, který letos vjede v Ostrav? již do svého 15. ro?níku, se pojede nejen o body do Sv?tového poháru ale i o umíst?ní v ?eském poháru.

3_255_1560285942_a5_wic_2019_vedle-sebe.jpg

Ostrava si již zvykla na skv?lá p?edstavení vynikajících brusla?? z celého sv?ta, jako jsou nap?íklad brusla?i z Nového Zélandu, Venezuely, Columbie, Špan?lska, Francie, Ukrajiny, Lotyšska, B?loruska, Polska, N?mecka a dalších stát? celé Evropy. I v letošním ro?níku by m?la být ú?ast jezdc? podobná jako v minulých letech. Po?adatel?m se již pr?b?žn? ozývají závodníci ze zahrani?í. V tuto chvíli jsou na soupisce WIC aktuáln? závodníci z 18 zemí.  Letos bude závodit p?edevším aktuální mistr sv?ta v maratonu a vít?z posledního závodu WIC v Rennes Felix Rijhen z N?mecka. Dále bude na startu ?ada dalších bývalých mistr? sv?ta Špan?l Patxi Peula a Columbijec Alex Cujavente Luna a další bývalí mist?i sv?ta z Francie Guillaume de Mallevoue a Ewen Fernandez. Na startu bude i vloni v Ostrav? pátý a ostravský vít?z z roku 2017 Alex Bastidas z Venezuely, op?t i bývalý mistr sv?ta. Vít?zné t?i ostravské tituly z posledních let se také pokusí rozší?it n?kolikanásobná mistryn? Evropy i sv?ta, fenomenální N?mka, Katharina Rumpus. Konkurovat ji bude nap?íklad vít?zka posledního závodu WIC z Rennes Columbijka Aura Quintana Herrera.

Také v letošním roce bude o?ekávaným lákadlem souboj ?eského národního týmu se zbytkem sv?ta. Lo?ský závod z ?eských závodník? zajel nejlépe Richard Kud?lásek na 8. míst?. A v ženské kategorii se z ?ešek nejlépe v lo?ském ro?níku umístila Kate?ina Novotná, která dojela na 6. míst?. Letos budou reprezenta?ní barvy hájit Michal Prokop, nᚠv sou?asnosti nejlepší senior, který za t?i týdny odlétá na MS do Barcelony. Sekundovat mu bude Junior TomᚠBohumský, lo?ský medailista z ME, který ve své kategorii pat?í k t?m v?bec nejlepším. V ženské kategorii nás bude reprezentovat Andrea Lokvencová, letos prvním rokem mezi seniorkami, Která se v lo?ském roce ú?astnila jak MS, tak i YOG v Buenos Aires. Ur?it? to zase bude strhující divadlo, které vždy ?eši v souboji s ostatními p?edvádí.

Do Ostravy, která bude tedy i v letošním roce hostitelem závodu Sv?tového poháru - World Inline Cup, se sv?tová elita p?esune z francouzského Rennes a poté bude pokra?ovat ješt? v ?ín? a finále se uskute?ní v n?meckém Berlín?.

Letos se pojede na osv?d?ené trati, na uzav?ené Hlavní t?íd? v Ostrav? - Porub?. Ú?astníci WIC absolvují 11 okruh? v celkové délce 33,5 km. Ti nejlepší tra? prolétnou pr?m?rnou rychlostí kolem 40 km/h, z kopce za horní obrátkouse jezdí rychlostí až 70 km/h. Do závodu WIC odstartují ženy 4 minuty p?ed muži.

 „Do Ostravy se všichni sv?toví brusla?i rádi vracejí, tra? na Hlavní t?íd? se jim líbí stejn? jako vynikající atmosféra, kterou vytvá?ejí místní fanoušci. Rád bych pod?koval MO Poruba za technickou a organiza?ní spolupráci a samoz?ejm? a p?edevším Statutárnímu m?stu Ostrava za finan?ní podporu,“ ?ekl Martin Plecitý.

Vid?t v akci nejlepší sv?tové brusla?e a fandit ?eským reprezentant?m je jist? super, p?ipraveny budou ale závody i pro ve?ejnost: závod odrážedel pro ty nejmenší, trat? 1, 3 a 10 km jsou p?ipraveny pro hobby jezdce i pro ryzí a licencované závodníky. Mistrovský závod na 33,5 km, který startuje v sobotu 15. ?ervna ve 14 hodin, má charakter Open a mohou se ho zú?astnit i zdatní brusla?i bez licence. Online se lze p?ihlásit p?edem na www.lifeinline.cz, kde jsou k dispozici veškeré podrobné informace.

 

Program in-line festu v Ostrav?

 

Pátek 14. 6.:

19:00-22:00    Ve?erní jízda Ostrava na kole?kách - volné bruslení pro p?íchozí inlinery na trati sv?tového poháru, pod organizací Swanky

 

Sobota 15. 6.:

10:15               100m Mini d?ti do 5 let

10:20               Závody odrážedel pro nejmenší (do 5 let)

10:30               1 km OPEN / HOBBY (spole?ná)

10:45               3 km OPEN / HOBBY  (spole?ná)

11:15               OPEN / HOBBY (spole?ná) Desítka – t?i okruhy na Hlavní t?íd?

12:30 – 13:30 Volné bruslení pro p?íchozí

Vyhlášení vít?z? dopoledních závod? + tombola

 

14:00              World Inline Cup na 33,5 km (muži startují s 4min. odstupem)

15:00               Kv?tinový ceremoniál, Vyhlášení vít?z? WIC

15:30               Vyhlášení odpoledních závod? + tombola

 

Budeme se na Vás všechny srde?n? t?šit.

LifeInLine Team

 
Hodnotilo 0 uĹživatelĹŻ

Speed inline závody Počet přečtenĂ­: 7545

JmĂŠno:

E-mail:

Komentář:


Antispam: 5 krĂĄt deset =

SouvisejĂ­cĂ­ udĂĄlosti

Life Inline WIC Ostrava

SouvisejĂ­cĂ­ trasy

Ostrava (Poruba) - Hlavní t?ída (Do?asná)

Hodnotilo 0 uĹživatelĹŻ

DĂŠlka trasy: 3.05 km, Okres:
Pouze v den konání LifeInLine Tour!
VloĹžil: jiripazout, 22.06.2014 l Zobrazeno: 216982 x
 
Soubory k trase

Přidat soubory k trase


JmĂŠno:

E-mail:

Komentář:


Antispam: 7 krĂĄt deset =

Blogy uĹživatel?


AktivnĂ­ blogy uĹživatelĹŻ:
Mat?j LukášB RadushAdmin

Nej?ten?jĹĄĂ­ ?lĂĄnky

VyhledĂĄvĂĄnĂ­

TitulnĂ­ fotografie
Vstoupit do galerie

Nep?ehlĂŠdn?te!

Databáze inline stezek Nevíte kam vyrazit na brusle? Navštivte naši databázi inline stezek

Nejnov?jĹĄĂ­ trasy

Dalejský park(0.53 km) / Praha, hl.m?sto
Aquasv?t - Vodárenská v?ž Otvice(2.01 km) / Chomutov
Klí?ov - Lesopark Let?any(2.73 km) / Praha, hl.m?sto
Nová Pec - Horní Planá(8.77 km) / Prachatice
Valtická(1.55 km) / B?eclav

Inline Forum

Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Zdravím. Aktualizaci provád?jí p?ímo uživatelé, takže aktualizaci m?žete provést i Vy. Sta?í kliknout na detail tr ...
07.10.2020 12:13
Aktualizace zakreslení tras v map? >>> Kdo aktualizuje trasy v map?? Na jih a JV od Prahy to není v?bec aktuální... mohu to p?idat n?jak do mapy ...
06.10.2020 20:17
Inline v Polsku? >>>

D?kuji za info,

to n?kdy vyzkouším.

...
30.11.2019 08:12

PoslednĂ­ komentĂĄ?e

Otvice - Vrskma? - Strup?ice Rozhledna Maják >>> Stezku bych doporu?oval projet na dv? ?ásti. Otvice - rozcestí a Vrskma? - Strup?ice.Nedo ...
14.10.2020
Nové Záluží - rekrea?ní plocha >>> Skv?lá trasa, je zde více možností kudy jet, n?kdy jsou i dv? stezky vedle sebe.Pozor na p? ...
14.10.2020
Pod Vitkovem >>> Výborná stezka, terén slušný až na ten v tunelu, bu?te opatrní hlavn? p?i sjezdu. Doporu?u ...
14.10.2020
Horní Po?áply - M?lník >>> Aktuáln? se buduje další ?ást stezky - pokra?ování z Horních Po?ápl? dál, nyní se dá dojet až k mostu v ...
08.10.2020
Postoloprty - Triangle >>> ??????? ??????? ????? ?????? ???????????? ????????? ??? ??????? ??????? Zelg ...
05.10.2020

Bazar

spole?nost na brusle - MB, PH, Nymburk (OSTATNÍ: Ostatní) ahoj, \\r\\n omlouvám se, nepat?í to sem do kategorie, ale také bych rád nalezl spole?nost na brusle - jse ... Detail inzerĂĄtu
rám 3x125 mm Rollerblade (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám úpln? nový set rám + kole?ka 3x125mm z brusle Rollerblade MAXXUM EDGE 125 3WD. Použil jsem jen bo ... Detail inzerĂĄtu
Hledám partáky (OSTATNÍ: Ostatní) Ahojky, hledám partáky na bruslení v okolí Valašského Mezi?í?í. Nevadí mi jet na pohodu a pokecat, ale klidn? si d ... Detail inzerĂĄtu
Kole?ka 6 x Powerslide Megacruiser 125 mm, A86 (PRODÁM: Kole?ka a další sou?ásti) Prodám použitá kole?ka (bez ložisek), dv? jsou ojetá více než ostatní. P?vodní cena cca 200 K? za kus. ... Detail inzerĂĄtu
PlnĂŠ zobrazenĂ­ I MobilnĂ­ verze

(c) nabruslich.cz 2020

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.O cookies Rozumím